Ryoji Koie

Ryoji KOIE

1938 Born in Tokoname, Aichi

Lives in Tokoname

ryoji koie image
Teabowl 14 x h.8 cm
2002 Gallery Kenbishi
Book :
RYOJI KOIE 1990
Published by Gallery Kenbishi

Photo : Hiromu Narita 

kenbishi
| Gallery Kenbishi |